Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání

Spin

Spin je fyzikální veličina souvsející s momentem hybnosti částice. V chemii nás zajímá spin elektronů, ten je 1/2. Nejdůležitější je, ale v chemii spinové kvantové číslo. Spinové kvantové číslo, značíme s, popisuje vnitřní moment hybnosti elektronu. Může nabývat hodnot +1/2 a nebo -1/2. Určuje smysl orientace v prostoru. Dva elektrony v jednom elektronovém obalu, které jsou téměř stejné (mají stejná kvantová čísla až na to spinové), lišící se jen hodnotou spinového kvantového čísla tvoří tzv. elektronový pár. Na toto číslo lze tedy také nahlížet jako na něco co nám od sebe odlišuje dva elektrony v jednom elektronovém páru (dva elektrony v jednom orbitalu).