Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání

Základní sloučiny pro které, se v běžné praxi používají triviální názvy (názvy nesouvisející s jejich chemickou strukturou, ale často vzniklé historicky)

Triviální název Vzorec Systematický název
Isooktan Isooktan.png 2,2,4-trimethylpentan
Ethylen Ethylen.png ethen
Vinil Vinil.png
Acethylen Acetylen.png ethyn
Karbid CaC2 karbid vápenatý = acetylid vápenatý
Chloroform CHCl3 trichlormethan
Chloropren CH2=CCl-CH=CH2 2-chlor-1,3-butadien
Isopren Isopren.png 2-methyl-buta-1,3-dien
HCH HCH.png Hexachlorocyklohexan
Teflon=PTFE Teflon.png Polytetrafluoretylen
Silikon [R2SiO]n
TNT=trinitrotoluen TNT.png 2,4,6-trinitromethylbenzen
TNF = trinitrofenol TNF.png 2,4,6-trinitrofenol
Anilín Anilin.png fenylamín, aminobenzen
Azobenzen Azobenzen.png
Dřevěný líh Lih.png methanol
líh=alkohol Lih..png ethanol
Ethylenglykol Ethylenglykol.png ethan 1,2-diol
Glycerol Glycerol.png propan-1,2,3-triol
Fenol Fenol.png hydroxybenzen
Pyrokatechol Pyrokatechol.png 1,2-dihydroxybenzen (o-dihydroxyfenol)
Resoncinol Resoncinol.png 1,3-dihydroxybenzen (m-dihydroxybenzen)
Hydrochinon Hydrochinon.png 1,4-dihydroxybenzen (p-dihydroxybenzen)
Benzochinon Benzochinon.png p-benzochinon (1,4 benzochinon)
Kresoly Kresoly.png o-kresol (podobně i m- a p- izomery)
Nitroglycerín Nitroglicerin.png 1,2,3-tri-nitro-oxy-propan
Éther CH3CH2―O―CH2CH3 diethylether
Formaldehyd Formaldehyd.png
Acetaldehyd Acetaldehyd.png
Benzaldehyd Benzaldehyd.png
Aceton Aceton.png propan-2-on
Kyselina mléčná Kys.mlecna.png 2-hydroxypropanová kyselina
Kyselina vinná Kys.vinna.png 2,3-dihydroxybutandiová kyselina
Kyselina citrónová Kys.citronova.png 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina
Kyselina salicylová Kys.salicilova.png 2-hydroxybenkarboxylová kyselina
Kyselina acetylsalicylová Acetylsalicilova.png
Kyselina pyrohroznová Pyrohroznova.png 2-oxopropanová kyselina
Močovina Mocovina.png diamin karbonylu
Fosgen Fosgen.png dichlorid karbonylu
Furan Furan.png
Thiofen Thiofen.png
Pyrol Pyrol.png
Indol Indol.png
Imidazol Imidazol2.png
Pyridin Pyridin.png
Pyrimidin Pyrimidin.png
2H pyran 2Hpyran.png 2H - pyron
4H pyran 4Hpyran.png 4H - pyron
Kyselina nikotinová Kys.nikotinova.png kyselina pyridin-3-karboxylová
Purin Purin.png
PE Polyethylen.png polyethylen
PP Polypropylen.png polypropylen
PVC Polyvinylchlorid.png polyvinylchlorid
PS Polystyren.png polystyren