Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání

Ethery

Ethery jsou sloučeniny o obecném vzorci R-O-R. U etherů se nevyskytuje pro hydroxisloučeniny charakteristická vazba, tedy vodíkový můstek. Její absence je způsobena absencí vazby O-H, jejíž vysoká polarita tvorbu H můstků umožňuje. Z tohoto vyplívá řada odlišností od hydroxisloučenin. Například lze odvodit, že jejich TV a TT budou nižší. Nejjednodušší ether bude v plynném skupenství, budou více těkavé, budou mít menší rozpustnost ve vodě, budou to nepolární rozpouštědla. Velmi často jsou ethery hořlaviny 1. třídy, tedy mají vznětlivé páry. Musí se uchovávat v tmavých lahvích. Na světle a za přístupu vzduchu vytváří třaskavé peroxidy.

Názvosloví etherů

1. substituční

názvosloví ethery


2. funkční skupinové: uhlovodíkový zbytek + konc. Ether, př. etoxyethan=diethylether 3. triviální: diethylether=éter

názvosloví ethery


Příprava etherů

1. Substituce nukleofilní SN (příprava etherů)

příprava ethery
příprava ethery


Reakce etherů

Ethery jsou díky volnému el. páru na kyslíku slabými zásadami, reagují tedy se silnými kyselinami za vzniku alkyloxoniových solí:

alkyloxoniová sůl


Vlastnosti etherů

Ethery jsou hořlavé, samozápalné. Jejich páry jsou těžší než vzduch, a díky jejich těkavosti se samovolně uvolňují. Mají schopnost ochlazovat prostředí. TV diethyletheru je 35°C, zatímco TV butan-1-olu je 117°C. Látky mají stejný sumární vzorec, jsou tedy zhruba stejně těžké. Tento rozdíl je způsoben existencí H můstků u butanolu.

Použití etherů

Eter

éter

Éter se dříve používal jako anestetikum (omezuje funkce dýchacího systému), jinak je to nepolární rozpouštědlo. Éter se používá jako smrtící prostředek pro laboratorní krysy. Směs etheru s ethanolem v poměru 1:3 se nazývá Hofmanské kapky a používá se při podráždění žaludku, při přejedení. Díky vysokému výparnému teplu ochlazuje žaludek.

Oxiran

oxiran

Oxiran je zřejmě karcinogenní. Používá se jako ochranná atmosféra ke koření. A také na výrobu ethylenglykolu kyselou hydrolýzou:

oxiran hydrolýza1, 4-dioxan

1,4-dioxan

1, 4-dioxan se používá jako rozpouštědlo.

Anyzol

anyzol
Anyzol je součást anýzové silice.