Z MojeChemie
Přejít na: navigace, hledání

Deriváty Uhlovodíků

Obsahují heteroatomy, které jsou součástí funkční skupiny. Ta výrazně mění některé vlastnosti, jako například elektronegativitu a reakční centrum celé molekuly.

Názvosloví

Substituční (systematické)

Předpona + uhlovodík + koncovka
Vedlejší funkční skupinu udává předpona, hlavní koncovka. Jen jedna skupina může být hlavní a všechny ostatní budou skupiny vedlejší. Pokud se tedy v molekule nachází více skupin, určím, která je hlavní, podle pořadí v následující tabulce. Hlavní funkční skupinou bude ta, která se v tabulce nachází nejvýše. Zbylé vedlejší skupiny napíši jako předpony a ty seřadím podle abecedy. Podrobnější vysvětlení najdete v jednotlivých kapitolách daných derivátů, případně doporučuji stránky: http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/otazky.html

název funkční skupiny vzorec předpona koncovka
Karboxylová kyselina -COOH Karboxy- -karboxylová kyselina
Karboxylová kyselina -(C)OOH není -ová kyselina
Sulfonová kyselina -SO3H Sulfo- -sulfonová kyselina
Aldehyd -CHO Formyl- -karbaldehyd
Aldehyd -(C)HO Oxo- -al
Keton CO Oxo- -on
Alkohol, Fenol -OH Hydroxy- -ol
Thiol -SH Sulfanyl- -thiol
Amin -NH2 Amino- -amin
Ether -OR R-oxy- Není
Halogen sloučenina -X Halogen- Není
Nitrosloučenina -NO2 Nitro- Není
Nitrososloučnina -NO Nitroso- Není

Funkční skupinové názvosloví

Uhlovodíkový zbytek + derivát
CH3Cl - Chlormethan CH3CH2-O-CH2CH3 – diethylether Toto názvosloví se však téměř nepoužívá.

Indukční efekt funkční skupiny

Indukční efekt funkční skupiny do velké míry záleží na její struktuře a zejména pak na její elektronegativitě. Pokud je elektronegativita (vlastnost vyjadřuje míru schopnosti přitahovat elektrony) funkční skupiny menší než elektronegativita uhlíku, dojde k posunu elektronů směrem od funkční skupiny k uhlíkatému řetězci. Pak mluvíme o kladném indukčním efektu +I. Je-li naopak jeho elektronegativita větší, dojde k přitažení elektronů z uhlíkatého řetězce o které se obohacuje. Pak říkáme, že působí záporným indukčním efektem -I. Skupiny působící kladným indukčním efektem jsou tyto: –OH,–SH a uhlíkaté řetězce (alkyly), záporným indukčním efektem působí –OR, –NH2 a halogeny.